56a-79

Ana Ponce & Ivo Rovira The Salvador library collections (1,300 volumes) are preserved at Barcelona’s Institut Botànic, in the same drawers and bookcases that Josep Salvador i

0

0

Every journey, even the most trivial, has an element of discovery, both in terms of discovering the outside world and the traveller’s self-discovery. For some travellers, however, discovery is the very purpose of their journey, and history has witnessed their widely ranging objectives, ingenuity and deeds.
0
Noam Chomsky

Noam Chomsky va revolucionar el camp de la Lingüística quan el 1957, amb Syntactic Structures, va argumentar que l’adquisició del llenguatge és part de l’estructura natural o innata del cervell humà.
0
juan maeso

Miguel Lorenzo In February 1998, an outbreak of hepatitis C viral infection was discovered in Valencia, which was quickly attributed to the less than negligent work performance

0
86-78-screening-cribatge

Population screening for certain tumours has shown that early diagnosis can lead to better treatment at an earlier stage of the disease.National Cancer Institute

0
77a-78

La diversitat genètica dels patògens no s’ha tingut sempre en compte a l'hora de desenvolupar noves vacunes però el seu estudi, entendre la relació entre patogen i sistema immune, permetrà predir fins quin punt serà eficaç i universal una vacuna i ajudarà a dissenyar-les millor.
0
72-78

Agencia SINC One of the main environmental problems is massive industrial production of antimicrobial drugs, their widespread use in medicine, veterinary medicine and agriculture, and consequent release

0
67-78

Mitjançant estudis evolutius es pot tractar de predir com respondrà el virus a la presència de fàrmacs, o quines variants és més probable que es propaguen en un futur.
0

0

0

0
100-77

From one of the grey doors lining up in the Medicine department, some musical notes emerge. They come from the office of Rafael Tabarés, professor of Psychiatry in the University

0
Javier Magriña

Javier Magriña knew he wanted to be a surgeon ever since he could perform his first autopsy during his medical studies in Barcelona. His enthusiasm was fuelled by the support

0

ABSTRACT Cancer has long been a taboo, an illness surrounded by secrecy, socially silenced and consequently excluded from visual and artistic representation. This article aims to highlight the pioneering role played

0

S'observa un seguiment desigual del Dia Mundial del Càncer als diaris analitzats, amb notícies sovint encapçalades per titulars sensacionalistes. Un altre perill que s'hi adverteix és la confusió entre informació i publicitat.
0

ABSTRACT Breast cancer is a health problem affecting women worldwide, and is so prevalent that for most of us it calls to mind the face of a relative, friend or acquaintance.

0

ABSTRACT For teenagers, to be diagnosed with cancer comes as a real blow. In this article, we describe the most prevalent cancers in this age group, the elements of cancer control,

0
61b-77

Encara que tan sols l’1% dels casos de càncer es poden considerar de tipus hereditari, en l’actualitat s’han descrit més de 200 síndromes caracteritzades per l’agregació familiar de distints tipus de tumors. La identifi cació al llarg del segle XX de molts dels gens responsables d’aquestes síndromes ha permès un gran avenç en la caracterització d’aquestes famílies a l’hora d’identifi car o descartar els individus en risc i establir mesures preventives específi ques. No obstant això, existeix encara un alt percentatge de casos hereditaris en què la causa de la susceptibilitat és desconeguda, la qual cosa fa de la recerca de nous gens mitjançant les noves tecnologies una de les prioritats en investigació.

0

El càncer és un dels problemes sanitaris més importants dels països occidentals, donada l’alta incidència i elevada mortalitat que té. Constitueix la segona causa de mort després de les malalties cardiovasculars, i la primera causa en la població menor de setanta anys. En aquest article ens ocuparem dels factors externs capaços d’induir el desenvolupament d’un càncer: agents químics, físics i biològics.

0

Tothom té una idea més o menys clara del que representa un càncer: un conjunt de cèl·lules que es divideixen sense control. Darrere d’aquesta imatge simplista s’amaga un dels problemes de salut més complexos i més greus que existeixen. És gràcies als avenços biomèdics dels últims vint anys que finalment estem reconeixent les grans diferències que hi ha entre els tipus de càncer coneguts, un descobriment que serà clau per dissenyar teràpies més efectives en un futur proper.

0

Diagnosis, treatment and even the very concept of cancer as a disease have changed significantly over time. From a single and incurable disease, it is now considered a disease in

0

We live in a world where some people eat too much and some people eat too litle. According to FAO, 842 million people suffer from chrnonic

0

Architecture and Mathematics, Geometry and Art: from Gaudí to Gehry. Architecture has been indebted to geometric surfaces since ancient times, as books of descriptive geometry

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11