Angelo Fasce 7POSTS

Filòsof de la ciència, amb formació en neurociència. Actual­ment és doctorand en el Departament de Filosofia de la Universitat de Valèn­cia (Espanya). És expert en el problema de la demarcació i en els mecanismes psicològics que donen peu al pensament irracional. És, a més, un actiu divulgador de la ciència i de la seua filosofia.

Pseudosciences are by-products of the prestige of science as a social enterprise and as a means of obtaining knowledge. Their character is inherently negative,

0