Etiqueta: Narrating health

Atonement
Nurses in film

The way cinema has represented nurses has varied over time: from the clothing itself to the relationships with patients and other health personnel.

transplantaments en la literatura
A science fiction implant

Long before the first successful transplants were performed on humans, some writers had already written about them in fiction. Literature can contribute to the ethical and social debate surrounding transplants.

triple therapy
Guilt, daily life, and love

We can identify two periods in the history of AIDS patient narratives: before and after the discovery of triple therapies. We analyse the changes this paradigm shift produced on literature.

Death in literature

Literature has had a range of ways to approach the concept of death, from expressions of personal grief, through to the ways they are represented in a culture.

Virginia Woolf

A critical review of Woolf's literary legacy allows us to get closer to what might be one of the most intense literary portrayals of illness and its metaphors and, at the same time, to the representations, euphemisms, silences, and monsters depicted in the chapters of her life and in the unique voice of this essential author.

literatura i medicina
Narrating health

La literatura ha estat, és i serà un element nuclear en l’estudi de les distintes formes de representació semiòtica de la salut i de la malaltia. Hi ha dos elements essencials perquè això siga així; en primer lloc, el fet que l’activitat relacionada amb la salut i la malaltia, també en entorns professionals, està travessada contínuament per narracions (a vegades, en forma d’informes o apunts presos en escoltar el relat del pacient); el segon és que, certament, el fet d’emmalaltir i el de curar va associat a circumstàncies de vegades excepcionals i suggeridores per a la creació.