Cordelia Fine

Interview with Cordelia Fine

New arguments for old stereotypes. That’s how professor Cordelia Fine describes «neurosexism», a term referring to the use of neuroscience to justify traditional gender role models, models that do not include the stereotype of the female scientist. That might somewhat explain the poor presence of

0
46-75

A Box Full of Surprises

The existence of adult neurogenesis in the brain of mammals, our species included, as well as the identification of the cells responsible for said neurogenesis, has completely changed the idea we had of our brain’s organisation. The discovery of the existence

0
38-75

Shedding New Light on How the Brain Works

El creixent desenvolupament aconseguit per les tècniques de neuroimatge funcional ha representat un gran avenç en l'estudi de les bases neurals del funcionament cognitiu. En aquest sentit, aquestes potents tècniques estan ajudant a donar resposta a preguntes com ara on i quan ocorren certs processos al cervell. No obstant això, és un bon disseny experimental, que permeta interpretar els resultats que aporten aquestes tècniques a la llum de contrastats models teòrics, allò que ens dóna peu a respondre a la més important de les preguntes: com es produeix la conducta?

0
33-75

Studying the Brain

En les darreres dues dècades els avenços de la neurociència han estat espectaculars i cada vegada som més a prop d'entendre el llenguatge del nostre cervell. Això és així gràcies als avenços tècnics i metodològics, però sobretot a nous enfocaments en els dissenys experimentals. Els avenços en el coneixement sobre el funcionament bàsic del cervell estan guiant el desenvolupament d'eines terapèutiques cada vegada més sofisticades per curar o almenys alleujar els símptomes de malalties neurològiques i trastorns psiquiàtrics. No obstant això, aquests avenços no estan exempts de riscos i comporten dilemes ètics als quals la societat ha de donar resposta.

0
Post Feature Image

Introduction: the Brain Challenge

2012 is The Year of Neuroscience in Spain. This is a field that has seen great advances in the last two decades. With this feature, Mètode intends to contribute to the celebration with three articles that present different perspectives of this

0