The Survival of Silk Landscapes

The landscape of Alzira, Carcaixent, La Pobla Larga and other neighboring towns of La Ribera is almost exclusively planted with orange groves now. But in many of them we can

0
Past in the Present

It is true that the cycle of silk does not go, as happened for centuries, hand in hand with Mediterranean peoples. Currently, the production of silk is up to Asian

0

Homenatge a Ramón Margalef, ecòleg i naturalista català, conegut per les seues contribucions a l'oceanografia, la limnologia i la teoria ecològica.
0
46-75

The existence of adult neurogenesis in the brain of mammals, our species included, as well as the identification of the cells responsible for said neurogenesis, has

0
38-75

El creixent desenvolupament aconseguit per les tècniques de neuroimatge funcional ha representat un gran avenç en l'estudi de les bases neurals del funcionament cognitiu. En aquest sentit, aquestes potents tècniques estan ajudant a donar resposta a preguntes com ara on i quan ocorren certs processos al cervell. No obstant això, és un bon disseny experimental, que permeta interpretar els resultats que aporten aquestes tècniques a la llum de contrastats models teòrics, allò que ens dóna peu a respondre a la més important de les preguntes: com es produeix la conducta?
0
33-75

En les darreres dues dècades els avenços de la neurociència han estat espectaculars i cada vegada som més a prop d'entendre el llenguatge del nostre cervell. Això és així gràcies als avenços tècnics i metodològics, però sobretot a nous enfocaments en els dissenys experimentals. Els avenços en el coneixement sobre el funcionament bàsic del cervell estan guiant el desenvolupament d'eines terapèutiques cada vegada més sofisticades per curar o almenys alleujar els símptomes de malalties neurològiques i trastorns psiquiàtrics. No obstant això, aquests avenços no estan exempts de riscos i comporten dilemes ètics als quals la societat ha de donar resposta.
0
Introduction: the Brain Challenge

2012 is The Year of Neuroscience in Spain. This is a field that has seen great advances in the last two decades. With this feature, Mètode

0
26e-75

Turing’s influence on biology has taken a long time to emerge, but it is now beginning to grow and become important. Since Turing’s most outstanding and

0

Turing's childhood and early years Considered the father of modern computing, Alan Mathison Turing was born in London on June 23, 1912. In spite of his struggles to learn to read

0
agriculture

Very few activities have been so attached to the development of our society like agriculture has. All along history, the world of agriculture has been an essential piece in the social and economic changes of the region of Valencia. For centuries, our ancestors have selected and used vegetables and animals for their own feeding and for their communities, in a Mediterranean ecosystem, within the laws of ecology, adapting to the environment and modifying it.
0