Susanna Priest

Directora de la revista científica Science Communication: Linking Theory and Practice.

62-84

Les ciències socials i del comportament comparteixen moltes característiques amb les ciències «exactes» o «naturals», incloent-hi el compromís amb l'anàlisi sistemàtica de dades empíriques, ja siguen quantitatives o qualitatives. No obstant això, l'objecte de les ciències socials és de vegades més imprecís, i implica moltes entitats abstractes i els seus mètodes no sempre inclouen mesuraments o experimentació.
0

Economic restructuring in the media industry has eliminated many professional journalists’ jobs, reductions that may have been hardest on specialized journalists reporting areas like science, technology, economics, or international affairs.

0