Emilio Laguna Lumbreras

Cap de Secció del Servei de Vida Silvestre de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvo­lu­pament Rural de la Generalitat Valenciana.

[caption id="attachment_14781" align="alignleft" width="200"] Guildhall Art Gallery (Londres)John Everett Millais. The Woodsman's Daughter, 1850-51. Oil on canvas, 64,7 x 88,9 cm. The author describes a countryside

0