Etiqueta: genetics

efecte CSI
Beyond the CSI effect

Forensic genetics brings together all the genetic knowledge required to solve specific legal problems. In recent decades new techniques have shown the potential of DNA as a profiling system.

Las herramientas de edición genética CRISPR
Communication about genetic editing

Communication is essential in all areas of society, but communication in science is inescapable. Communicating means sharing, showing, teaching, and transferring knowledge both to colleagues and to society in general.

Post Feature Image
Genes, genomes, and codes

A pesar de l’impressionant progrés de la biologia molecular i del coneixement de l'ADN, a hores d'ara continuem sense poder explicar adequadament com s’organitzen les proteïnes per convertir-se en organisme.

The Genetics of Human Migration

Studying the genetic diversity of human populations today reveals past demographic and migratory events that left an imprint on our genome, same as current migrations will affect our future genetic diversity.

Beyond genetics

El càncer és un dels problemes sanitaris més importants dels països occidentals, donada l’alta incidència i elevada mortalitat que té. Constitueix la segona causa de mort després de les malalties cardiovasculars, i la primera causa en la població menor de setanta anys. En aquest article ens ocuparem dels factors externs capaços d’induir el desenvolupament d’un càncer: agents químics, físics i biològics.