Stefaan Blancke

Filòsof de la Universitat de Gant (Bèlgica). Actualment estudia la difusió de les creences (pseudo-)científiques en història de la cièn­cia, ciències de l’educació i la comprensió pública de la ciència des d’una perspectiva cognitiva i epidemiològica. Altres interessos seus inclouen la relació entre ciència i religió i la filosofia de l’evolució cultural. És coeditor del volum Creationism in Europe (Johns Hopkins UP, 2014) i de l’obra encara per publicar Perspectives on science and culture (Purdue UP, 2018).

This paper develops an epidemiological approach to account for the typical features and popularity of pseudoscience and discuss several factors that promote the dissemination of pseudoscientific beliefs.
0