Gonzalo Casino

Doctor en Medicina, professor de periodisme científic, inves­tigador del Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC) i director de projectes de l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC) en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Espanya). Exerceix també com a periodista científic i ha estat coordinador de la informació de salut d’El País durant més d’una dècada.

Pseudoscience (false science) and science based on faulty and biased studies (bad science) produce false or uncertain knowledge, with poor or no evidence.

0