Resources

The Eyedropper commemorates World Cancer Day, celebrated every 4 February with the aim of raising awareness of the disease.

0

Hovering between stigma and trivialisation

S'observa un seguiment desigual del Dia Mundial del Càncer als diaris analitzats, amb notícies sovint encapçalades per titulars sensacionalistes. Un altre perill que s'hi adverteix és la confusió entre informació i publicitat.

0