Marine Buet

Màster en Avaluació i Seguiment de Polítiques Públiques en l’Institut d’Estudis Polítics de Lió (França). Ha treballat com a consultora especialitzada en l’avaluació de polítiques socials i mèdiques, sobretot en relació a discapacitats, gerontologia i protecció de la infantesa. Té un interès particular per les problemàtiques de gènere i és autora d’un llibre sobre la interdisciplinarietat en un grup d’investigadors en el gènere, Interdisciplinarité au sein d’un groupe de recherche sur le genre, publicat a l’agost de 2016.

Genre Egalité et Mixité is a interdisciplinary research group on gender in education, created at the University of Lyon, that explores this issue along three axes: teacher training, scientific research, and the creation of a specialised library. Coming from several disciplines, its researchers have different profiles and consequently, different conceptions of feminism, making the team unique.
0