Josep L. Pelegrí

Investigador del departament d’Oceanografia Física. Institut de Ciències del Mar, CSIC, Barcelona.

circulació oceànica

ABSTRACT In the early sixteenth century, Leonardo da Vinci compared the ocean currents with the blood flow of a human body. Now we have enough

0