Jorge Cruz Orozco

Servei d’Investigació d’Etnologia i Cultura Tradicional, Museu de Prehistòria i de les Cultures de València.

What did our ancestors in order to keep the food fresh and cold? This has lead us to a heritage that must be preserved.
0