Carmen Magallón

Doctora en Ciències Físiques i habilitada per l’ANECA per a professora titular d’universitat en l’àrea d’Arts i Humanitats, és membre del Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona de la Univer­sitat de Saragossa i directora de la Fundació SIP (Espanya).

International Day of Women and Girls in Science

Recent gender analyses have been opening new paths for innovation and excellence. They are the basis for the Gendered Innovations project. However, this work did not come out of nowhere; it is supported by decades of gender and science studies.  
0