Escola de Magisteri Ausiàs March de la Universitat de València.